Bejelentkezés

Elfelejtettem a jelszavam

Regisztráció

Regisztráljon, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a későbbiekben információkat küldhessünk Önnek rendez­vényeinkről, akcióinkról, újdonságainkról!

Regisztráció

Termék
Regisztráció

Ne felejtse el regisztrálni a készülékét!

Termékregisztráció

Szakembereknek

Információk és regisztráció cukorbetegek kezelésében résztvevő szakemberek számára

Szakembereknek
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.dcont.hu portálon (a továbbiakban „Portál”) történő vásárlás szabályait rögzítse.

A Portálon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Ön a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért.

1. A Portál üzemeltetője
A Portál üzemeltetője a 77 Elektronika Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai a következők:
 • cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, Cg. 01-09-061328
 • székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 98
 • adószám: 10229064-2-44
 • közösségi adószám: HU10229064
 • számlavezető bank: Budapest Bank Rt.
 • bankszámlaszám: 10102093-01196703-00000005

Vevőszolgálat:

Tel:+36 1 2061480
Fax: +36 1 2061481

E-mail: ugyfelszolgalat@dcont.hu
2. Regisztráció
A Portálon történő vásárláshoz regisztrációra van szükség, ahol kötelező jelleggel az alábbi adatait kell megadnia
 • felhasználó név
 • jelszó
 • email cím
 • bankszámlaszám
A számla kiállításához későbbiekben meg kell adnia a vevő nevét, címét és a szállítási címet. Az adatainál célszerű telefonszámot megadnia. A napközbeni telefonszám közlése azért fontos számunkra, mert sürgős információk mellett a kiszállítás időpontját is telefonon egyezteti a szállító cég a kiszállítás pontos időpontját Ügyfeleinkkel. Amennyiben telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, a termékek szállítási ideje meghosszabbodhat.

A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
 • a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
 • a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.
Ha Ön a fenti ellenőrzési és hibajavítási lehetőségek ellenére mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, köteles ezt az ugyfelszolgalat@dcont.hu e-mail címen haladéktalanul jelezni. A rendelés teljesítése, a megrendelt termék kézbesítése akár 1 munkanapon belül megtörténhet, ezt követően a tévesen megrendelt termék kicserélésére nincsen lehetőség.
3. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői
Valamennyi termék mellett megtalálja annak részletes leírását, valamint a fizetendő vételárat.
4. Rendelés
Ön a Portálon feltüntetett termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a Portálon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja az Ön által a regisztráció során megadott email-címre.

A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küldünk tájékoztatást („visszaigazolás”). Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz Cégünk ezen visszaigazolással – és a vételár megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására.

A Felek között így létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt Cégünk 5 évig megőrzi. A Dcont.hu webshop magyar nyelven érhető el.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a vevőszolgálat szünetel.

A 77 Elektronika Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló vevőszolgálatunkon, elektronikus levelezési címen illetve telefonon teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.
5. Szállítási határidő
A rendeléséről minden esetben visszaigazolást küldünk. A visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt pontosan megjelöljük. Az általános szállítási határidő 3 - 4 munkanap között van. Ha a közölt szállítási határidő esetleg nem megfelelő, kérjük, hogy ezt a visszaigazolás megküldésétől számított 24 órán belül jelezni szíveskedjék.

Amennyiben a Termék nem érkezik meg Önhöz az a visszaigazolásban megjelölt időpontig, kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal, a problémát azonnal kezeljük!
6. Szállítási költségek
A Termékek kiszállítása postai úton háztól-házig, a rendelésben megadott címre történik. A szállítási költségeket – a Magyar Köztársaság területén levő cím esetében – a vételár tartalmazza.
7. A vásárló megtekintési kötelezettsége
A Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket, melyek az átvételkor megfelelő gondossággal észlelhetőek, csak akkor tudunk elfogadni, ha azt a szállítónak jelzik.

Amennyiben a csomagolást sérültnek ítéli, bontsa fel a csomagot és ellenőrizze az áru épségét!

Sérülés esetén a vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a szállítóval. Jegyzőkönyv hiányában jótállási jogait nem érvényesítheti.

A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó észrevételeket tudjuk elfogadni, amely az átvételkor megfelelő gondosság esetén sem volt észlelhető.

Vevőszolgálatunk elérhetőségei:

Tel :+36 1 2061480
Fax: +36 1 2061480

E-mail: ugyfelszolgalat@dcont.hu
8. A vételár megfizetése
Magyarországon a következő fizetési módok közül választhat:
 1. Utánvéttel a futárszolgálat részére.
 2. Internetes fizetés (bankkártyával): hamarosan elérhető lesz vásárlóink részére
 3. Helyszíni fizetés (készpénzzel):
  Szerviz és vevőszolgálatunknál (1116 Budapest, Fehérvári út 98.) kiegyenlíti a teljes vételárat.
9. Garancia / Jótállás
Az általunk forgalmazott termékekre (rendeltetésszerű használat esetén) 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk.

Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra.

Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt igyekszünk orvosolni.

Vásárlóink kötelesek a csomagot átvételkor felbontani és ellenőrizni annak tartalmának sértetlenségét!

Amennyiben a termékről felbontás után kiderül, hogy sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a kézbesítő személlyel.

A sérült termékek cseréjét a lehető legrövidebb határidővel díjmentesen lebonyolítjuk a sérülést tanúsító jegyzőkönyv birtokban.

A garancia megszűnik, ha a hiba oka szakszerűtlen beüzemelés vagy nem rendeltetésszerű használat.
10. Elállás
A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően a vevő a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a 77 Elektronika Kft. köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni átutalással a vevő által megadott bankszámlaszámra.. A vevő köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.

A 77 Elektronika Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vevővel szemben. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A 77 Elektronika követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
11. Adatkezelés
A 77 Elektronika Kft. ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli a 2001. évi CVIII törvény 13/A. § alapján. A 77 Elektronika Kft. a vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A 77 Elektronika Kft. a vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a 77 Elektronika Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

A vevő
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

A vevő kérelmére a 77 Elektronika Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A vevő külön rendelkezése alapján a 77 Elektronika Kft. tájékoztatja a vevőt akcióiról és újdonságairól.