Bejelentkezés

Elfelejtettem a jelszavam

Regisztráció

Regisztráljon, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy a későbbiekben információkat küldhessünk Önnek rendez­vényeinkről, akcióinkról, újdonságainkról!

Regisztráció

Termék
Regisztráció

Ne felejtse el regisztrálni a készülékét!

Termékregisztráció

Szakembereknek

Információk és regisztráció cukorbetegek kezelésében résztvevő szakemberek számára

Szakembereknek
Dcont.hu Rendszer Jognyilatkozat és Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

HÍRLEVÉL/REKLÁMLEVÉL

Tisztelt Felhasználó!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüaktv.) 4. § paragrafusa szerint tájékoztatjuk, hogy a 77 Elektronika Műszeripari Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 98.) adatkezelő a 77 Elektronika Kft. által működtetett www.dcont.hu információs portálon való regisztrációhoz, továbbá a Dcont® vércukormérőkhöz opcionálisan igénybe vehető telemedicina szolgáltatások, így a Dcont® eNAPLÓ Adatelemző honlap, az Adatfeltöltő program és a mobilapplickáció használatához, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások működtetéséhez (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) szükséges adatainak szolgáltatása önkéntes, az Ön írásbeli hozzájárulásán alapul.

A Szolgáltatásokra való regisztrációval, valamint minimálisan szükséges adatainak megadásával (így jelen űrlap kitöltésével) Ön kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez az alábbiak szerint.

A 77 Elektronika Műszeripari Kft. az Ön hozzájárulása alapján, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, továbbá az Eüaktv. 4. § (3) bekezdése alapján kezeli az Ön által megadott alábbi személyes adatokat a Szolgáltatások igénybevétele, nevezetesen az Ön vércukor adatinak táblázatokban és grafikonokon való megjelenítése, orvos-szakmai, illetve anonimizált formában történő elemzése, továbbá a készülék javítása céljából:


  • név
  • születési dátum
  • lakcím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • vércukormérő készüléken tárolt és megadott, a Szolgáltatások adattárába feltöltött terápiás adatok
  • a Szolgáltatások működésével kapcsolatban Ön által megadott egyéb adatok


Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a 77 Elektronika Kft. a jogszabály és az Ön hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelje az Ön által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy a 77 Elektronika Kft. az Ön részére hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

  • név
  • e-mail cím

Az adatokat kizárólag a 77 Elektronika Műszeripari Kft-nek a Szolgáltatások üzemeltetéséért felelős munkatársai, valamint a Szolgáltatások üzemeltetését a 77 Elektronika Műszeripari Kft. megbízásából ellátó, adatkezelőnek minősülő közreműködők, így különösen az Intellimed Hungária Kereskedelmi Kft-nek (2092 Budakeszi, Hajós utca 5.) a Szolgáltatások biztosítását és üzemeltetését végző munkatársai kezelik és ismerhetik meg. Az adatok kezelése az Ön regisztrációjának törléséig tart.

A Szolgáltatásokban Ön jogosult több kezelő szakszemély, gondviselő, illetve más, Ön által választott személy részére adatai megtekintéséhez hozzáférési jogosultságot biztosítani. Az egyes hozzáférési jogosultságokat Ön szabad belátása szerint megadhatja, azokat bármikor érvénytelenítheti. A hozzáféréshez szükséges azonosító kódot Ön harmadik személy(ek) részére kiadhatja, amellyel Ön írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltatásokban kezelt személyes adatait az Ön által megjelölt harmadik személy(ek) megismerhessék. A 77 Elektronika Műszeripari Kft. ezen hozzájárulások jogosultjait nem ismerheti meg, azokkal kapcsolatban adatot nem gyűjt. Tekintettel arra, hogy a 77 Elektronika Műszeripari Kft. nem tudja ellenőrizni, hogy az egyes meghatalmazó kódokkal ki fér hozzá személyes adataihoz, ezért az ezen kódok felhasználásából származó bármely következményért a 77 Elektronika Műszeripari Kft. nem vállal semmilyen felelősséget.

Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik a Törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§ paragrafusában meghatározott tiltakozás joga, illetve 22.§ paragrafusában meghatározott bíróság előtt érvényesítheti jogait, így a jogszabályok szerinti Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Felhívjuk továbbá figyelmét arra, hogy a 77 Elektronika Műszeripari Kft. a Szolgáltatásokkal csupán egy online felületet biztosít a beteg adatainak tárolására, grafikonokon való megjelenítésére, illetve a beteg és orvos közötti kommunikációra.

A Szolgáltatásokba feltöltött adatok, a megjelenített grafikonok diagnosztikai és terápiás célra nem alkalmasak.

A 77 Elektronika Kft. ebből kifolyólag kizár minden felelősséget a Szolgáltatásokba felvitt és ott tárolt adatokkal, valamint az azokból képzett grafikonokkal, illetve az ezen adatok és grafikonok felhasználásából fakadó következményekkel kapcsolatban.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be: